Muchovo muzeum

Muzeum

Ke standardním možnostem pronájmu (Sekce A, Sekce B, Sekce A+B) je možno k umocnění dojmu z akce využít možnost uspořádat úvodní přípitek v úvodní hale Muchova muzea.

Muchovo muzeum – jediné muzeum na světě věnované životu a dílu světově známého představitele secese Alfonse Muchy (1860-1939) bylo otevřeno veřejnosti v Praze 13.2.1998.

V případě přidání uvítacího drinku na nádvoří se cena navýší o 10.000 Kč + DPH, v muzeu je možné strávit maximálně jednu hodinu.

Muchovo muzeum je možno pronajmout i samostatně.

Back to Top